En blogg från SKL

Förändra radikalt

Testa nya lösningar på dina gamla problem

Förändra radikalt avslutat

Förändra radikalt avslutades i december 2015 och sammanfattades i en e-bok som du kan hitta här. E-boken innehåller slutsatser och praktiska råd och tips för den som vill hämta inspiration från det brukarcentrerade arbetet.

Radikala förändringar är ett resultat av processer där man medvetet arbetar med att ifrågasätta och ändra sina perspektiv. Att involvera brukarna i processerna är en förutsättning för att lyckas med att tillhandahålla den service som brukarna faktiskt vill ha och behöver.

LÄS MER OM:
• Nio kommuner som arbetat brukarcentrerat för att förändra radikalt.
• Råd för att kunna arbeta designinspirerat tillsammans med brukarna.
• Tydliga mallar som enkelt för arbetsprocessen framåt.
• Svenska och internationella exempel.
• Hur brukarmedverkan påverkar styrning och ledning.

För vidare information om Förändra radikalt läs på SKL:s hemsida eller kontakta christine.feuk@skl.se

 

 

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Okategoriserade

Förändra radikalt – slutresultatet

Här kan du läsa alla Förändra radikalts slutredovisningar.

Västra Göteborgs projektgrupp skapade ”Bytet” – en tidbank för tjänster.
LÄS PROJEKTETS SLUTRAPPORT>>

Gävles projektgrupp ville hjälpa eleverna årskurs nio att få godkända betyg. De testade att låta elever och lärare spela in filmer på en surfplatta. Filmerna visade vad eleverna arbetade med i skolan och vad de behövde hjälp med.
LÄS PROJEKTETS SLUTRAPPORT>>  

Åstorps projektgrupp prototypade olika typer av filmer som skickades till föräldrarna på den skola man samarbetade med. Målet var att skapa större delaktighet i barnens skolgång och att underlätta för föräldrar som inte har svenska som modersmål.
LÄS PROJEKTETS SLUTRAPPORT>>

Laholms projektgrupp arbetade med ledsagarservice. Idén som projektgruppen kom fram till var att istället för att fortsätta begränsa brukarnas ledsagningstid, släppa den helt fri. En testgrupp med brukare fick helt enkelt använda så mycket ledsagarservice som de själva ansåg sig behöva.
LÄS PROJEKTETS SLUTRAPPORT>> 

Kungälvs projektgrupp utvecklade ”Kungälv live”. En chattfunktion på kommunens hemsida.
LÄS PROJEKTETS SLUTRAPPORT>>

Sundsvalls projektgrupp ville hjälpa fler gymnasieelever att fullfölja gymnasiet. Svaret på problemet blev, i samråd med elever och lärare, ”Skolsupporten”. Det är ett koncept som består av två delar; en skolvärd och en studiesupport.
LÄS PROJEKTETS SLUTRAPPORT>>

Eskilstunas projektgrupp utvecklade idén om en ”brukardirektör”. En funktion som hjälper verksamheten att synliggöra behovet av brukaren som expert och bidrar till att verksamheten i högre grad efterfrågar brukarens perspektiv.
LÄS PROJEKTETS SLUTRAPPORT>>

Oxelösunds projektgrupp skapade prototypen ”Vi flyttar in!” för boende på ett äldreboende i kommunen. En inflyttare från personalen lär i förväg känna den person som ska flytta in på boendet. Personalen och de boende kan sedan välkomna en person till boendet – inte bara en patient.
LÄS PROJEKTETS SLUTRAPPORT>>

Ronnebys projektgrupp skapade tillsammans med unga arbetslösa ett program för de unga. Målet är att skapa sysselsättning och programmet skapar handlingskraft och engagemang och lockar fram de ungas individuella kvalitéer.
LÄS PROJEKTETS SLUTRAPPORT>>

 

 

 

 

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Final för Förändra radikalt 10 dec

För dig som vill:

VETA vilka innovativa lösningar som vuxit fram i projektet Förändra radikalt.

HÖRA projektgruppernas berättelser om vad som händer när man sätter sig in i vad de som verksamheten är till för tycker och tänker

LYSSNA på intressanta talare som ger sin syn på alternativa metoder för problemlösning och kommunalt förnyelsearbete.

Har du fått en inbjudan? Då är du varmt välkommen att göra din anmälan här>>

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Bloggen fick en fråga…

kostnad… Mot bakgrund av ett tidigare inlägg om att ”mäta rätt saker”.

FRÅGA:
”Mycket intressant att läsa om sättet att resonera och mäta. Bra att fånga Kunden, Personalen och begränsa mätningen till få tydliga mål. Det skulle vara intressant hur ni kopplade/harmoniserade valda mätmål till lagkrav och kommunens tillsyn? Jag tänker att ett mål är ”tid hos kund”, vilka förutsättningar ska då råda hos utföraren för att styra mot önskat värde ”tid hos kunden”?

I mitt arbete med hemtjänstverksamheter lägger vi mycket kraft i att förtydliga vilka förutsättningar som ska råda. Att momentant lyckas kan alla, men för att ständigt lyckas nå önskat mätvärde (kvalitet) krävs att förutsättningarna underhålls.

Det kan exempelvis vara krav på schemaläggningen, transport, administration, personalens insikt och kunskap, ledarskapet, etc. Där väljs de förutsättningar ut som organisationen bedömer för att nå mätmålet. Naturligtvis påverkar även SoL, kommunen krav och scorekort samt andra krav in och bör därmed harmoniseras.

Hur ser det ut idag, har andra tagit efter? Tänk om det kunde bli grunden till nationella mål och därmed lika för alla, det vore inte så dumt.”

Här svarar Camilla Eriksson, handläggare på SKL, på frågan…

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Att dokumentera på nytt sätt

DSC_0078En stor del i arbetet med Förändra radikalt har handlat om att dokumentera på nya sätt. Projektgrupperna har fotograferat, samlat citat och arbetat med att sammanfatta sina projekt på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt. Här berättar projektgruppen i Laholm om sin upplevelse av det.

Problemet som projektgruppen tog sig an var ett stort missnöje med kommunens ledsagarservice. Ansökningsförfarandet var bökigt och ledde till stor osäkerhet för brukarna som inte kunde planera sina liv på ett effektivt sätt. Den radikala idén som projektgruppen kom fram till var att istället för att fortsätta begränsa brukarnas ledsagningstid – släppa den helt fri.

Har det nya kommunikationssättet att arbeta med brukarna påverkat ert arbete?
– Ja att använda foto och citat gör att det blir mer kärnfullt och levandegjort. Vid presentationer innebär det att materialet blir mer känslosamt och svårare att avskärma sig. Man kan inte ifrågasätta upplevelserna på samma sätt.

Har det varit svårt?
– Ja det har det! Svårigheten har varit att komma ihåg att ta foton. Vi är ovana! Dessutom har det varit känsligt med den målgruppen vi har arbetat med. Vissa brukare har också varit lite reserverade kring hur vi skall använda foton, en del vill inte alls vara med på bild till exempel.

Kommer ni att fortsätta dokumentera med citat/bilder?
– Ja. det kommer vi, i den mån vi kan och har möjlighet.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Dokumentationstips

LBRkock61

 

 

 

För att få andra att förstå din brukares berättelse finns en rad olika hjälpmedel. Det viktiga är att återskapa känslan din brukare gav dig. Det är oftast svårt att göra med ett diagram, men betydligt enklare med hjälp av bilder och citat.

 

Våga fråga
Berättar man varför det är viktigt med en bild (för att skapa en känsla av delaktighet hos läsaren och för att få ett sammanhang) är det få brukare som säger nej till att medverka på bild.

Vill brukaren inte vara med?
Då finns olika alternativ. Kanske kan man ta en bild där man efteråt maskerar hens ansikte? Finns det någon som kan göra en illustration av brukaren? Eller kan en bild på miljön förmedla en bra känsla av det man vill säga? Använda fantasin för att fånga rätt detaljer.

Filma gärna
Filmklipp är ett enkelt sätt att visa andra en händelse, en situation eller en plats. Men klipp gärna ner dem så att de inte blir onödigt långa.

Mobilfoto
Mobilkameran fungerar oftast bra att både filma och fotografera med, och det bästa är att man alltid har den med sig.

Samla på bra citat
Bra citat är de som säger något om brukaren och hens situation. Riktigt bra citat ”känns i magen” och gör det lättare för arbetsgruppen att förklara för utomstående hur verkligheten ser ut. De utgör en bra förstahandskälla när du senare ska berätta för andra vad du varit med om. Skriv inte om citaten med egna, krångligare ord, utan låt din brukare föra sin egen talan.

Skaffa ett tillstånd
Vill du kunna använda bilder av din brukare behöver du hens tillstånd. Missbruka inte det förtroende hen har gett dig genom att låta dig fotografera och fråga hellre en gång för mycket än för lite. Vill du vara på den säkra sidan är det en god idé att upprätta ett enkelt kontrakt där brukaren godkänner att du använder bilden och till vad.

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Oxelösunds kommun #äldre #särskilt boende #vi flyttar in

”En manoxelosund satt på en pinnstol när jag kom på morgonen och satt på samma pinnstol när jag gick på eftermiddagen.”

”Hur kommer det sig att de boende inte är nöjda med sitt äldreboende, och hur kan vi göra det bättre?” Det var frågor som Oxelösunds projektgrupp ställde sig i början av projektet. För att få svar på frågorna gick man ut och frågade de äldre. Medlemmar ur projektgruppen jobbade en dag på boendet och kunde på så sätt observera hur både personalens och de äldres situation såg ut.

Vad man fick reda på var bl a att de äldre passiviseras av att vara på boendet. Personalen ordnar med det mesta och de boende är inte medskapande i sin vardag. Det är därför av stor betydelse att ta reda på vad den äldre kan och vill innan hen flyttar in.

Prototypen Vi flyttar in! är nytänkande: för att se människan bakom sjukdomarna flyttar någon från personalen in i den äldres hem. Man umgås under ett dygn, samtalar, ställer frågor om vem brukaren är, intressen, familj, vad hen har för förväntningar på sitt nya boende och vad hen kan bidra med där. Man tar bilder och filmer med sig tillbaka till boendet och presenterar på så vis brukaren för personal och blivande grannar. Brukarens egna kunskaper och intressen tas tillvara, och personalen och de övriga boende kan välkomna en person till boendet – istället för enbart en patient.

Projektgruppen har testat två varianter, en övernattning och ett eftermiddagsbesök. Båda har fungerat bra.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Gävle kommun #Skola #Dåliga resultat #Språkproblem #Familjekontakt

”En flicka tog hem matteböckerna i smyg eftersom det är lågstatus att vara bra i skolan.”

  • Eleverna blir inte tillräckligt sedda och saknar återkoppling från skolan.
  • Ett av de viktigaste hindren för att klara skolan är att eleven faktiskt inte förstår innehållet i undervisningen.
  • Familjens inställning till skolan är avgörande för elevens möjlighet att klara skolan, men föräldrarna är svåra att nå.

…Det var några av de saker som Gävle kommuns projektgrupp insåg efter att ha undersökt sin målgrupp.

Skolan prototypar nu filmer med eleven, där familjerna ser hur det går för barnet i skolan och vad man arbetar med. Föräldrarna har också möjlighet att följa pedagogiska filmer som förklarar hur man just nu t ex räknar med division. Skolan ger familjerna surfplattor för att de ska kunna se filmerna. På det sättet kan föräldrarna hjälpa eleven med läxor och engagemanget ökar när man ser vad de gör i skolan.

Projektgruppen har prototypat flera olika filmer med tre testfamiljer. De har stött på problem vad gäller teknik/sekretess, men fortsätter att testa med flera sorters filmer och fler familjer.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Kungälvs kommun #medborgardialog #bemötande #kundcenter

ce19”Vi har ett så lågt förtroendekapital, vi ”vet ju bäst” ändå.”

I en undersökning har invånarna i Kungälv uttryckt ett generellt missnöje med kommunen när det kommer till bemötande och inflytande och synpunktshantering. Medarbetarna på kommunen känner inte igen bilden, även om de kan se att vissa klagomål återkommer. I arbetet med Förändra radikalt gick projektgruppen ut och pratade med medborgare och lyssnade på vad de hade att säga om situationen. De besökte också platser som var kända för ett gott kundbemötande.

De förstod av svaren att medborgarna inte fick någon bra återkoppling på sina synpunkter. Att inflytandearenorna i kommunen behövde utvecklas och förändras eftersom de medborgare som medverkar på arenorna inte är representativ för Kungälvs kommuns befolkning. I många fall har även verksamheten blivit viktigare än kunden.

Projektgruppen beslutade att de måste göra något helt nytt för att möta medborgarna – ta till vara på deras kreativitet och säkerställa att verksamhetsutvecklingen stämmer överrens med invånarnas behov och önskningar.

Just nu prototypar projektgruppen en ny typ av direktchatt med politiker och ansvariga i olika frågor. Chatten är en del i ett större arbete (”Världsklass”) som är fokuserad mot ständiga förbättringar.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Västra Göteborgs stadsdelsnämnd #boende #trygghet #relationer

Vad är det som gör att området Grevegården känns otryggt och hur råder man bot på det? Den frågan ställde sig projektgruppen i Västra Göteborg och gick ut bland de boende i området för att fråga dem vad de visste om saken.

Brukarna kunde berätta att få personer rörde sig ute i området efter att gatulamporna tänts. Man har få kontakter med sina grannar och anpassar till viss del sitt liv efter den otrygghet man känner.

Målformuleringen, som är ett resultat av intervjuerna, blev därför att ”innovationen ska få fler människor att vistas i området”.

Prototypen är en bytesmarknad för tjänster, en ”time-bank”. Tanken är att när människor börjar byta tjänster lär de känna fler personer i området vilket minskar misstänksamheten och rädslan för grannarna. De nya relationerna leder i sin tur till att de boende rör sig friare i området. En byteskväll har redan ordnats. Av åtta personer lyckades man få till sex faktiska byten. Nu ska man testa fler varianter på byteskvällar.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Sundsvalls kommun #slutbetyg #gymnasieskola #arbetslöshet

”Någon borde ha reagerat när man gick från VG till IG…”

55I sitt arbete mot ungdomsarbetslöshet i kommunen riktade projektgruppen från Sundsvall in sig på ungdomar/unga vuxna som inte fullföljt gymnasiet med slutbetyg och, inledningsvis, på ungdomar som efter minst ett år inte har arbete eller deltar i studier.

Man förstod, bland annat av ungdomarnas berättelser, att några av anledningarna till att man inte fullföljer sin skolgång är att man inte känt sig sedd av viktiga vuxna, att man saknat tydliga förväntningar och motivation från sin omgivning, samt att man behövt individuellt stöd i sin studieplanering.

Projektgruppens förslag till lösning är en skolsupport som ser eleverna, som aktivt kan arbeta för ökad motivation och med individuellt stöd i studierna. Man jobbar nu vidare för att lösa praktiska detaljfrågor kring hur skolsupportens uppdrag ska se ut.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Eskilstuna kommun #Socialtjänst #Ekonomiskt bistånd #Bemötande

”Varför har ni låsta dörrar, är det mig ni låser in eller vem låser ni ute?”

När Eskilstunas projektgrupp gick ut och pratade med sina brukare (personer som söker eller har försörjningsstöd) upptäckte de snabbt att mötet med brukaren inte alltid fungerar bra utifrån brukarens perspektiv. Dåliga möten får stora konsekvenser för brukaren och brukarens möjlighet att påverka i mötet finns inte alltid. Man vet inte heller om brukaren får det stöd han eller hon behöver.

Idén är en ”brukardirektör” som ska stödja organisationen att öppna upp för medskapande brukare. Det innebär att kommunen bjuder in brukare att finnas med på de möten där beslut faktiskt fattas. Dessa brukare medverkar till att sätta fokus på brukarens behov och konsekvenser av besluten.

mötetEskilstunas projektgrupp har prototypat flera möten där olika brukare varit med och gjort skillnad. De funderar nu, tillsammans med sina brukare, vidare kring hur formatet ”brukardirektör” ska se ut och fortsätter att prototypa flera möten.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Ronneby kommun #unga arbetslösa #självförtroende #talang

kundresa1 4”De lever i olika världar, företagarna och de här ungdomarna.”

Ronneby kommun har en hög andel arbetslösa ungdomar och det var problemet de ville arbeta med i Förändra radikalt. Efter att ha gått ut och pratat med ett antal unga i kommunen insåg projektgruppen framför allt två saker:

  • Ungdomarna snabbt blir snabbt passiva i sin situation. Självförtroendet är mycket lågt och många känner att man inte kan påverka sin framtid.
  • De unga vill göra något meningsfull och ”på riktigt” där de känner att de själva kan vara med och påverka sin utveckling och framtid.

Idén som ska hjälpa till att lösa problemet är ett program som genom ökad självkännedom och engagemang skapar handlingskraft och lockar fram de ungas individuella kvalitéer. Man samarbetar med Ronnebys företagare och uppmuntrar eventuella företagarintressen.

En snabbvariant av idén har testats och nu funderar man på hur man kan prototypa en längre workshop. Under de sex timmarna som testet pågick fick ungdomarna utmana sig själv på olika sätt. Bland annat genom att komma på idéer på olika teman, genomföra dem i liten skala och sedan utvärdera eventuella affärsmöjligheter. Testet gick bra och ungdomarna efterfrågade själva en fortsättning.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Åstorps kommun #skola #föräldrar #delaktighet #dialog

astorp2”En mamma hade varit i Sverige i 14 dagar och nu skulle hon lämna sitt barn på förskolan. De löste kommunikationen med kroppspråket.”

När Åstorps kommuns projektgrupp började arbeta med Förändra radikalt fick de höra från projektskolan att föräldrarna till barnen nog inte var så engagerade i sina barns skolgång. Varför dök de annars så sällan upp på sina föräldramöten?

När projektgruppen pratat med ett antal familjer visade det sig att antagandet var fel: föräldrarna var engagerade, men många föräldrar visste inte på vilket sätt de kunde visa sitt engagemang och språket var ofta ett problem.

För att hjälpa föräldrarna att visa sitt engagemang i sina barns skolgång prototypar Åstorps projektgrupp nu olika typer av filmer som skickas ut till föräldrarna. Filmerna visar barnens undervisningsmiljöer och vad man arbetar med för tillfället.

Föräldrarna efterfrågade bl a mer information om läroplanen och elevernas vardag och det ger man dem på ett förståeligt sätt genom filmerna. Nu ska man testa fler typer av filmer och ta reda på vad föräldrarna, eleverna och skolan tillsammans anser fungera bäst.

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Laholms kommun #socialtjänst #ledsagarservice (LSS) #missnöje

laholm2”Lagen ska ju vara till för brukarna, men ibland motarbetar den dem istället.”

Problemet som Laholm kommuns projektgrupp tog sig an var ett stort missnöje med kommunens ledsagarservice. I de undersökningar som gjordes fick man höra att det var svårt att få ordentligt med ledsagartid, att det tog tid och att besluten inte alltid var stringenta. Det ledde till stor osäkerhet för brukarna som inte kunde planera sina liv på ett effektivt sätt.

Den radikala idén som projektgruppen kom fram till var att istället för att fortsätta begränsa brukarnas ledsagningstid – släppa den helt fri.

Man räknar med att antalet utnyttjade timmar i början kommer att stiga, för att sedan plana ut då brukarna inser att de inte längre behöver hamstra timmar, eller använda upp timmar för att de är rädda att bli av med dem.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Experio Lab på besök

I dag var Experio Lab på besök på SKL för att berätta om sina projekt och vad tjänstedesign är. SKL.s projektgrupp var på plats och fick testa både empatistationer och andra metoder för att komma närmare brukaren.

Tomas Edman, en av initiativtagarna till Experio Lab, berättade mycket intressant om projekten (läs mer här: http://experiolab.se/ ) och skickade slutligen med oss sitt viktigaste råd: ”Vi behöver agera oss in i det nya synsättet. Det enda sättet att faktiskt involvera och inkludera brukarna är att testa sig fram. Prova och gör!”

Så här såg det ut på några av empatistationerna:

IMG_2096[1]IMG_2066[1]IMG_2059[1]

 

På bilderna:
1. Märit Melbi testar hur det kan kännas att ha KOL: ”Vilken panikkänsla man får”!

2. Camilla Eriksson testar handskar som skakar och sticks: ”Det var omöjligt att skriva när det kändes så här, jag blev alldeles darrig.”

3. Malin Svanberg testade glasögon som gjorde henne synskadad för en stund.

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Mäter vi rätt saker?

Camilla3Camilla Eriksson är handläggare på SKL och med i SKL:s projektgrupp Förändra radikalt. Hon arbetar specifikt med analys av kostnader och kvalitet inom äldreomsorgen och är väldigt nyfiken på hur projektkommunernas nya lösningar kommer att påverka uppföljning och analys av den kommunala verksamheten Här berättar hon om hur hon ser på projektets konsekvenser:

– En av förhoppningarna med Förändra radikalt är att vi ska kunna fånga upp idéer och erfarenheter som leder till ännu bättre uppföljning och analys av den kommunala verksamheten. Att vi får verktyg som på ett säkrare sätt än idag hjälper oss att bedöma att vi gör rätt saker, på rätt sätt. Kommer kommunerna att kunna fortsätta använda de rutiner och de nyckeltal som finns idag? Eller måste även de delarna förändras radikalt? Oavsett om resultatet blir nya typer av nyckeltal eller exempelvis nya metoder för uppföljning, är slutmålet detsamma: Vi ska använda våra skattepengar effektivt, samtidigt som våra brukare, kunder och invånare ska få det stöd och hjälp som de behöver och har rätt till.

Brukarna berättar
Heléne Ersson var tidigare chef för uppdragsenheten i Sundsvall, och var därigenom delaktig i ett omfattande förändringsarbete inom hemtjänstgruppen i stadsdelen Skönsmon. För att ta reda på hur verksamhetsuppföljningen kan påverkas av att verksamheten tar brukarens perspektiv bad jag Heléne berätta mer om det nya sättet att arbeta med brukarna och personalen:

– Skönsmons förändringsarbete inleddes med att personalen djupintervjuade 60 pensionärer. Syftet var att ta reda på det faktiska syftet med hemtjänsten utifrån de äldres synvinkel och behov. Efter det fick vi tänka om. Tidigare hade vi till exempel förutsatt att hög personalkontinuitet hos brukarna skulle innebära större kostnader, men det var inte sant. Tvärtom, förut gick mycket tid åt till att lära upp ny personal. Numera kan personalen sina brukare vilket gör att deras tid används mer effektiv och flexibelt, berättar Heléne.

Mätte fel saker

Projektgruppen i Skönsmon upptäckte att de kontinuerligt mätte massor av saker. Men det som var mest betydelsefullt för brukarna mätte de inte alls:
1. tiden som personalen faktiskt tillbringade hos de äldre
2. hur många olika personer som arbetade hos respektive brukare och
3. hur brukarnas hälsoutveckling påverkades av hemtjänstarbetet.

Rimligt antal nyckeltal
Projektgruppen kom så småningom fram till att det för Skönsmons del räckte med fem nyckeltal för att följa verksamheten. De nya nyckeltalen ger en bra bild av hur verksamheten mår och åt vilket håll den rör sig. Skönsmons nyckeltal handlar numera om det som är viktigast för brukarna, i kombination med bland annat antal larmningar och sjukskrivningsdagar hos personalen.
– Fem tal är rimligt för grupperna att arbeta med och genom att minimera antalet nyckeltal riskerar man inte att förlora sig i detaljer, säger Heléne.

Vill du läsa mer om Skönsmons arbete? Mer information hittar du här: http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kvalitetskontroll-och-utveckling/Systemsynsatt-enligt-Vanguardmetoden-i-Sundsvalls-hemtjanst-Skonsmon/

 

Författare:
Kommentarer: 3
Kategori: Okategoriserade

Mötet

mötetAlla metoder i Förändra radikalt har sin utgångspunkt i brukaren. I Eskilstuna gjorde Marie Stenman, utvecklare på Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, och hennes kollegor, en intervju med en kvinna som berättade hur det känns att komma till försörjningsstödet. Marie berättar:

Vår första kundresa. Ett möte med en kvinna som berättar för mig om klumpen i magen som kommer varje gång hon måste komma hit. Platsen och situationen fyller tankarna och kroppen med ångest för hur det ska gå, över beslutet, om hon ska få hjälp eller inte. De låsta dörrarna får henne att känna sig behandlad som en kriminell. Hon vet att hon nu, som alla de andra gångerna, kommer känna sig avklädd. Kommer känna att hon fått fläka ut hela sitt liv i detalj, igen.

Hon säger att det beror på att vi inte läser på, inte vet något om hennes förutsättningar och liv, eftersom vi inte är nyfikna, inte vill lyssna och på riktigt förstå. Varje gång möts hon av samma frågor, samma ifrågasättande.

Hon berättar också att hon minns ett möte som var annorlunda där handläggaren och hon sökte kunskap tillsammans. Handläggaren gjorde det som hen lovat, återkom som hen lovat och tog reda på det hen behövde veta. Då är det okej att det tar tid, säger hon. Då kan hon stå ut med att vänta länge fastän det gör fysiskt och psykiskt ont. Hon berättar att det inte handlar om pengar: lönen hon har idag ger henne bara 300 kr mer i månaden än försörjningsstödet gjorde, men den gör hela skillnaden. För nu äger hon sitt eget liv.

Jag ber henne ge mig exempel på ett ställe där hon alltid kan känna sig trygg och räkna med att få ett gott bemötande. Hon blir tyst länge och säger sedan att det gör henne sorgsen, att hon inte kan ge mig ett enda exempel på ett enda ställe där hon känner så. Hon är ändå tacksam över att hon mött människor som är trevliga mot henne.

– Tänk att vara tacksam för att det finns människor som är trevliga och tacksam för att det finns möten som inte kränker. Det är en av de insikter jag tar med mig efter vårt möte, ett möte som förändrat mig för alltid.

Marie Stenman, utvecklare på Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Eskilstuna kommun.

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Allt om innovation

VideoDet finns många sidor och länkar om brukardriven innovation på nätet. Det är förstås bra, men samtidigt är det svårt att veta var man ska börja läsa. Därför vill vi tipsa om var du som är intresserad av ämnet kan börja din resa.

I takt med att våra projektkommuner möts under hösten kommer vi att lägga ut fler länkpaket med förslag på bland annat filmer, bilder och texter. Vi hoppas att det blir ett smidigt sätt att sätta sig in i ett ämne som kan verka stort och spretigt.

Har du själv hittat något på nätet som du tycker att fler borde ta del av? Lägg gärna ut länken på vår Facebooksida, eller skicka oss ett mejl, så gör vi det åt dig. Våra mejladresser hittar du här.

Steg ett: klicka här för att höra Marie Pernebring berätta mer om materialet och vad man kan titta extra på i dem. Här nedanför är länkarna som hon pratar om.

1. Co-Design. Citizens and front-line staff working together for better services.
2. Prevention Matters: Building Community Capacity through Co-production in Buckinghamshire.
3. Danska KL:s innovationsmodell.
4. Innovationsrådets betänkande: Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet. Inledning (s. 11-18) och kapitel 2 (39-51)
5. Flekkefjords kommune.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

USA-spaning

bild2Behovet av att experimentera, lära nytt och dela med sig av det man lärt till andra är detsamma över hela världen. Varför uppfinna hjulet gång på gång om man kan lära av vad andra redan gjort?

Förändra radikalt är på plats på Transforming local government conference i Denver för att bevaka vad som händer i USA. Anna Lindström ser fram emot tre intensiva dagar.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Sida 1 av 212
skl logotyp