En blogg från SKL

Förändra radikalt

Testa nya lösningar på dina gamla problem

Laholms kommun #socialtjänst #ledsagarservice (LSS) #missnöje

laholm2”Lagen ska ju vara till för brukarna, men ibland motarbetar den dem istället.”

Problemet som Laholm kommuns projektgrupp tog sig an var ett stort missnöje med kommunens ledsagarservice. I de undersökningar som gjordes fick man höra att det var svårt att få ordentligt med ledsagartid, att det tog tid och att besluten inte alltid var stringenta. Det ledde till stor osäkerhet för brukarna som inte kunde planera sina liv på ett effektivt sätt.

Den radikala idén som projektgruppen kom fram till var att istället för att fortsätta begränsa brukarnas ledsagningstid – släppa den helt fri.

Man räknar med att antalet utnyttjade timmar i början kommer att stiga, för att sedan plana ut då brukarna inser att de inte längre behöver hamstra timmar, eller använda upp timmar för att de är rädda att bli av med dem.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Inga kommentarer på “Laholms kommun #socialtjänst #ledsagarservice (LSS) #missnöje”

skl logotyp