En blogg från SKL

Förändra radikalt

Testa nya lösningar på dina gamla problem

Åstorps kommun #skola #föräldrar #delaktighet #dialog

astorp2”En mamma hade varit i Sverige i 14 dagar och nu skulle hon lämna sitt barn på förskolan. De löste kommunikationen med kroppspråket.”

När Åstorps kommuns projektgrupp började arbeta med Förändra radikalt fick de höra från projektskolan att föräldrarna till barnen nog inte var så engagerade i sina barns skolgång. Varför dök de annars så sällan upp på sina föräldramöten?

När projektgruppen pratat med ett antal familjer visade det sig att antagandet var fel: föräldrarna var engagerade, men många föräldrar visste inte på vilket sätt de kunde visa sitt engagemang och språket var ofta ett problem.

För att hjälpa föräldrarna att visa sitt engagemang i sina barns skolgång prototypar Åstorps projektgrupp nu olika typer av filmer som skickas ut till föräldrarna. Filmerna visar barnens undervisningsmiljöer och vad man arbetar med för tillfället.

Föräldrarna efterfrågade bl a mer information om läroplanen och elevernas vardag och det ger man dem på ett förståeligt sätt genom filmerna. Nu ska man testa fler typer av filmer och ta reda på vad föräldrarna, eleverna och skolan tillsammans anser fungera bäst.

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Inga kommentarer på “Åstorps kommun #skola #föräldrar #delaktighet #dialog”

skl logotyp