En blogg från SKL

Förändra radikalt

Testa nya lösningar på dina gamla problem

Poster av forandraradikalt

Står din kommun inför stora utmaningar som gör att den måste pröva helt nya sätt för att lösa framtidens välfärd? Har kommunen prövat ”allt” men inte fått de resultat som behövs? Sveriges Kommuner och Landsting driver under 2014 och 2015, tillsammans med VINNOVA, utvecklingsprojektet Förändra radikalt. Projektet ger ett tiotal kommuner möjlighet att testa nya lösningar på gamla problem, genom att bland annat erbjuda processtöd och gemensamma aktiviteter.

Korten på bordet

DSC_0134Hur ser svenska kommuners värderingar och kultur ut? Och åt vilket håll vill man jobba i framtiden? Ett spel med enkla övningar placerade Förändra radikalts projektgrupper på golvet, där de fick välja ut värderingskort som de tyckte passade bäst in på just deras egna kommuner.

Under kick offens första dag kom Christine Feuk från SKL och berättade om projektet ’Nätverk för utveckling av kultur och värderingar’ som undersökt svenska kommuners värderingar. Kartläggning har skett utifrån tre olika perspektiv; medarbetare, förtroendevalda och invånare. Vad tycker de olika grupperna är viktigt och vilka värdeord arbetar man med? Skiljer sig gruppernas värderingar åt? Det var några av frågorna Christine svarade på.

Inget brukarperspektiv
Christine berättade att man funnit att ”kunder” eller ”brukare” värderas väldigt lågt bland de värdeord som man kan välja bland. I stället är det individrelaterade begrepp, t ex den egna arbetsglädjen, som hamnar högst i listorna hos alla grupper av tillfrågade. På frågan om hur man upplever kommunen i dag blir svaren inte mer upplyftande:
– Ungefär fem av tio ord är sådana som är begränsande för kommunen. Deltagarna nämner till exempel ”centralstyrning”, ”byråkrati” och ”kortsiktighet” som exempel på rådande värderingar. ”Kunder” eller ”brukare” finns inte med alls bland orden som man vill fokusera på i framtiden. Alla grupper tycker att framtiden är viktig, men samtidigt vill man helst att någon annan ska ta ansvar för att den ska bli bra, berättar Christine.

Ovanligt trevliga resultat DSC_0140
Förändra radikalts deltagare fick under dag ett jobba med värderingskort som placerades ut på en karta. Korten är till för att synliggöra vad deras respektive kommuner har för sorts kultur och värderingar. Christine konstaterade snart att resultaten inte såg ut som de brukar:
– De här deltagarna är antagligen påverkade av att de redan är med i ett projekt som handlar om innovation med brukarperspektiv. De har redan ett fokus på brukarna/kunderna och deras värderingar ser ljusare ut än de brukar göra.

Vad tyckte deltagarna?
Några reaktioner på det Christine talade om:
– Tänk att vi i Sverige som tycker att vi är så kundfokuserade lägger brukarens perspektiv så långt ner på värderingslistorna.
– Det här var ett smart sätt att snabbt komma in i en diskussion om värderingar.
– Övningen var bra för att få en diskussion som inte är så tillrättalagd.

Är du intresserad av att veta mer om värderingsövningarna kan du kontakta Christine Feuk.
Vill du se fler bilder och veta mer om Förändra radikalts första möte med deltagarkommunerna?
Se mer här>>>

Radikala rubriker

kartaMånga verkar intresserade av att förändra radikalt, inte minst deltagarkommunernas lokaltidningar som har skrivit en hel del om projektet – redan innan arbetet startat.

Uppenbarligen är Förändra radikalt ett väldigt behändigt och praktiskt projektnamn för rubriksättarna och vi hoppas på anledningar till fler spännande varianter under projekttiden. Här är några av de artiklar som publicerats om våra deltagarkommuner:

Nu ska Hällefors förändras radikalt (Nerikes allehanda)
Nu ska Hällefors förändras radikalt – Blir en pilotkommun i nationellt projekt (Nerikes allehanda)
Hällefors ska ”förändras radikalt” (Etc)

Ronneby kommun ska förändra radikalt (Webfinanser)
Ungdomsarbetslöshet i Ronneby ska minskas radikalt (P4 Blekinge)

Medborgardialog ska förbättras (Helsingborgs dagblad)

Västra Göteborg vill bli en socialt hållbar stadsdel (Vårt Göteborg)
Västra Göteborg ska bli socialt hållbar stadsdel (Göteborgsposten)

Nytänk ska få bort ungdomsarbetslösheten (Blekinge läns tidning)
Nytt projekt mot arbetslöshet (SVT Blekingenytt)

Vi designar avspark

Anna_planerarI dag har vi haft planeringsmöte inför kick off:en utanför Stockholm i början på april. På bilden förklarar Anna Lindström hur hon ser framför sig att dagen ska se ut.

Planeringen hölls tillsammans med Doberman, den designbyrå som kommer att medverka under dagarna. Tillsammans jobbade vi fram ett upplägg som gör att vi får ut maximalt av den relativt korta tid vi har på oss tillsammans. Projektgruppen kunde efteråt konstatera att samarbete med en designbyrå innebär att whiteboardbilderna blir tvåhundra procent snyggare jämfört med andra yrkesgrupper. Det är fantastiskt hur mycket (tydlig) visualisering kan göra för att få hjärnan att förstå snabbare.

Teamet från Doberman kommer under kick off:en att berätta mer om hur man kan använda sig av design som en metod för innovation som utgår från brukarnas behov. Nu har vi ett schema där alla deltagare kommer att hinna lära sig mer om designmetoder och fundera vidare kring den egna kommunens utmaning, utan att upplägget blir för mastigt. Vi hoppas och tror att deltagarna kommer att få ut mycket av kick off:en – inte minst i  form av energi och vilja att åka hem och förändra. Nu är det mindre än två veckor kvar innan vi sätter igång!

 

Tio förändringssugna på plats

beslutsfikaI fredags hade projektgruppen ett beslutsmöte där det beslutades vilka kommuner som ska vara med i projektet. Efteråt firades det med smoothiesarna och kaffet på bild. I dag har ett mejl gått ut till alla kommuner som ska vara med, där vi berättar om vad som händer härnäst.

Och vad är det då? Jo, vissa av kommunerna har fått önskemål om kompletteringsuppgifter på bitar som vi gärna vill veta mer om innan vi träffas första gången – på Lidingö utanför Stockholm 1-2 april. Där kommer vi sedan att jobba vidare med kommunernas utmaningar med hjälp av föreläsare som vet mer om hur man använder design som en metod för behovsstyrd innovation.

Vi i projektgruppen är väldigt nöjda med den bredd kommunerna har, både i form av storlek och typ av problemområde och utmaning, och nu ser vi fram emot att få sätta igång att förändra radikalt med deltagarna!

Undrar du vilka deltagarkommunerna är? Här är de:
1. Eskilstuna kommun
2. Gävle kommun
3. Hällefors kommun
4. Kungälvs kommun
5. Laholms kommun
6. Oxelösunds kommun
7. Ronneby kommun
8. Sundsvalls kommun
9. Västra Göteborgs stadsdelsnämnd
10. Åstorps kommun

Kommentarer: 4
Kategori: Okategoriserade

bild (2)

Danmark förändras radikalt

I slutet av januari åkte delar av projektgruppen Förändra radikalt på en lärresa till Danmark. Resan bestod av tre delar – Välfärdens Innovationsdag, föreläsningar på designbyrån Resonans och ett besök på det danska regeringskansliets utvecklingsenhet Mind Lab. Danmark är verkligen är på gång vad gäller innovation och vi fick en massa idéer inför vårt eget projekt.

Den första dagen i Köpenhamn äDSC_0790gnades åt föredrag och seminarier på Välfärdens innovationsdag. Det är en konferens om just välfärdsinnovation, som varje år anordnas av tankesmedjan Mondag Morgen. Där lyssnade vi dels på panelsamtal och seminarier, men vi gick också runt på en mängd miniföreläsningar om olika danska innovationsprojekt. De föreläsningarna ökade verkligen vår idébank tiofalt och ett hett tips till dig som arbetar med brukardriven innovation är att läsa mer om dem här. Där finns dessutom kontaktuppgifter till de olika projekten.

Rätt att förändra snabbt
Något annat vi från Förändra radikalt tar med oss hem är också övertygelsen om att förändringprocesserna kan – och ska gå – relativt fort. Efter mötet med kommunerna under inspirationsseminariet hade vi börjat fundera på om vi i arbetet med Förändra radikalt hade en alltför snävt tilltagen tidplan. Men efter att ha lyssnat på alla danska berättelser om innovationsprojekt med brukarmedverkan, kände vi oss mer övertygade än någonsin om att ett år och tre månader är en mycket rimlig tid att kunna utföra något på. Några av de danska projekten hinner både startas och avslutas inom fyra månader! Man behöver helt enkelt den energi till förändring som en kickstart innebär.

DSC_0796Mind Lab – förändring över gränserna
Sist på programmet var ett besök på Mind Lab. Det är danska regeringskansliets utvecklingsenhet, som jobbar departementsövergripande för brukardrivna lösningar. Här berättade projektledaren Jakob Schjørring om enhetens arbete med att hjälpa myndigheter med stöd och resurser i form av kompetens vad gäller medborgaren i centrum och metoder för förändring och utveckling. Vi blev imponerade av hur långt man kommit i arbetet med utveckling och förändring av offentlig sektor i Danmark – och sättet på vilket man arbetar med områdena på alla nivåer. Är inte Sverige redo för ett eget Mind Lab? Mer om Danmarksresan kan du läsa här.

 

 

 

 

Sida 2 av 212
skl logotyp