En blogg från SKL

Förändra radikalt

Testa nya lösningar på dina gamla problem

Bloggen fick en fråga…

kostnad… Mot bakgrund av ett tidigare inlägg om att ”mäta rätt saker”.

FRÅGA:
”Mycket intressant att läsa om sättet att resonera och mäta. Bra att fånga Kunden, Personalen och begränsa mätningen till få tydliga mål. Det skulle vara intressant hur ni kopplade/harmoniserade valda mätmål till lagkrav och kommunens tillsyn? Jag tänker att ett mål är ”tid hos kund”, vilka förutsättningar ska då råda hos utföraren för att styra mot önskat värde ”tid hos kunden”?

I mitt arbete med hemtjänstverksamheter lägger vi mycket kraft i att förtydliga vilka förutsättningar som ska råda. Att momentant lyckas kan alla, men för att ständigt lyckas nå önskat mätvärde (kvalitet) krävs att förutsättningarna underhålls.

Det kan exempelvis vara krav på schemaläggningen, transport, administration, personalens insikt och kunskap, ledarskapet, etc. Där väljs de förutsättningar ut som organisationen bedömer för att nå mätmålet. Naturligtvis påverkar även SoL, kommunen krav och scorekort samt andra krav in och bör därmed harmoniseras.

Hur ser det ut idag, har andra tagit efter? Tänk om det kunde bli grunden till nationella mål och därmed lika för alla, det vore inte så dumt.”

Här svarar Camilla Eriksson, handläggare på SKL, på frågan…

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Inga kommentarer på “Bloggen fick en fråga…”

skl logotyp