En blogg från SKL

Förändra radikalt

Testa nya lösningar på dina gamla problem

Dokumentationstips

LBRkock61

 

 

 

För att få andra att förstå din brukares berättelse finns en rad olika hjälpmedel. Det viktiga är att återskapa känslan din brukare gav dig. Det är oftast svårt att göra med ett diagram, men betydligt enklare med hjälp av bilder och citat.

 

Våga fråga
Berättar man varför det är viktigt med en bild (för att skapa en känsla av delaktighet hos läsaren och för att få ett sammanhang) är det få brukare som säger nej till att medverka på bild.

Vill brukaren inte vara med?
Då finns olika alternativ. Kanske kan man ta en bild där man efteråt maskerar hens ansikte? Finns det någon som kan göra en illustration av brukaren? Eller kan en bild på miljön förmedla en bra känsla av det man vill säga? Använda fantasin för att fånga rätt detaljer.

Filma gärna
Filmklipp är ett enkelt sätt att visa andra en händelse, en situation eller en plats. Men klipp gärna ner dem så att de inte blir onödigt långa.

Mobilfoto
Mobilkameran fungerar oftast bra att både filma och fotografera med, och det bästa är att man alltid har den med sig.

Samla på bra citat
Bra citat är de som säger något om brukaren och hens situation. Riktigt bra citat ”känns i magen” och gör det lättare för arbetsgruppen att förklara för utomstående hur verkligheten ser ut. De utgör en bra förstahandskälla när du senare ska berätta för andra vad du varit med om. Skriv inte om citaten med egna, krångligare ord, utan låt din brukare föra sin egen talan.

Skaffa ett tillstånd
Vill du kunna använda bilder av din brukare behöver du hens tillstånd. Missbruka inte det förtroende hen har gett dig genom att låta dig fotografera och fråga hellre en gång för mycket än för lite. Vill du vara på den säkra sidan är det en god idé att upprätta ett enkelt kontrakt där brukaren godkänner att du använder bilden och till vad.

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Inga kommentarer på “Dokumentationstips”

skl logotyp