En blogg från SKL

Förändra radikalt

Testa nya lösningar på dina gamla problem

Kungälvs kommun #medborgardialog #bemötande #kundcenter

ce19”Vi har ett så lågt förtroendekapital, vi ”vet ju bäst” ändå.”

I en undersökning har invånarna i Kungälv uttryckt ett generellt missnöje med kommunen när det kommer till bemötande och inflytande och synpunktshantering. Medarbetarna på kommunen känner inte igen bilden, även om de kan se att vissa klagomål återkommer. I arbetet med Förändra radikalt gick projektgruppen ut och pratade med medborgare och lyssnade på vad de hade att säga om situationen. De besökte också platser som var kända för ett gott kundbemötande.

De förstod av svaren att medborgarna inte fick någon bra återkoppling på sina synpunkter. Att inflytandearenorna i kommunen behövde utvecklas och förändras eftersom de medborgare som medverkar på arenorna inte är representativ för Kungälvs kommuns befolkning. I många fall har även verksamheten blivit viktigare än kunden.

Projektgruppen beslutade att de måste göra något helt nytt för att möta medborgarna – ta till vara på deras kreativitet och säkerställa att verksamhetsutvecklingen stämmer överrens med invånarnas behov och önskningar.

Just nu prototypar projektgruppen en ny typ av direktchatt med politiker och ansvariga i olika frågor. Chatten är en del i ett större arbete (”Världsklass”) som är fokuserad mot ständiga förbättringar.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Inga kommentarer på “Kungälvs kommun #medborgardialog #bemötande #kundcenter”

skl logotyp