En blogg från SKL

Förändra radikalt

Testa nya lösningar på dina gamla problem

Oxelösunds kommun #äldre #särskilt boende #vi flyttar in

”En manoxelosund satt på en pinnstol när jag kom på morgonen och satt på samma pinnstol när jag gick på eftermiddagen.”

”Hur kommer det sig att de boende inte är nöjda med sitt äldreboende, och hur kan vi göra det bättre?” Det var frågor som Oxelösunds projektgrupp ställde sig i början av projektet. För att få svar på frågorna gick man ut och frågade de äldre. Medlemmar ur projektgruppen jobbade en dag på boendet och kunde på så sätt observera hur både personalens och de äldres situation såg ut.

Vad man fick reda på var bl a att de äldre passiviseras av att vara på boendet. Personalen ordnar med det mesta och de boende är inte medskapande i sin vardag. Det är därför av stor betydelse att ta reda på vad den äldre kan och vill innan hen flyttar in.

Prototypen Vi flyttar in! är nytänkande: för att se människan bakom sjukdomarna flyttar någon från personalen in i den äldres hem. Man umgås under ett dygn, samtalar, ställer frågor om vem brukaren är, intressen, familj, vad hen har för förväntningar på sitt nya boende och vad hen kan bidra med där. Man tar bilder och filmer med sig tillbaka till boendet och presenterar på så vis brukaren för personal och blivande grannar. Brukarens egna kunskaper och intressen tas tillvara, och personalen och de övriga boende kan välkomna en person till boendet – istället för enbart en patient.

Projektgruppen har testat två varianter, en övernattning och ett eftermiddagsbesök. Båda har fungerat bra.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Inga kommentarer på “Oxelösunds kommun #äldre #särskilt boende #vi flyttar in”

skl logotyp