En blogg från SKL

Förändra radikalt

Testa nya lösningar på dina gamla problem

Sundsvalls kommun #slutbetyg #gymnasieskola #arbetslöshet

”Någon borde ha reagerat när man gick från VG till IG…”

55I sitt arbete mot ungdomsarbetslöshet i kommunen riktade projektgruppen från Sundsvall in sig på ungdomar/unga vuxna som inte fullföljt gymnasiet med slutbetyg och, inledningsvis, på ungdomar som efter minst ett år inte har arbete eller deltar i studier.

Man förstod, bland annat av ungdomarnas berättelser, att några av anledningarna till att man inte fullföljer sin skolgång är att man inte känt sig sedd av viktiga vuxna, att man saknat tydliga förväntningar och motivation från sin omgivning, samt att man behövt individuellt stöd i sin studieplanering.

Projektgruppens förslag till lösning är en skolsupport som ser eleverna, som aktivt kan arbeta för ökad motivation och med individuellt stöd i studierna. Man jobbar nu vidare för att lösa praktiska detaljfrågor kring hur skolsupportens uppdrag ska se ut.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Inga kommentarer på “Sundsvalls kommun #slutbetyg #gymnasieskola #arbetslöshet”

skl logotyp