En blogg från SKL

Förändra radikalt

Testa nya lösningar på dina gamla problem

Västra Göteborgs stadsdelsnämnd #boende #trygghet #relationer

Vad är det som gör att området Grevegården känns otryggt och hur råder man bot på det? Den frågan ställde sig projektgruppen i Västra Göteborg och gick ut bland de boende i området för att fråga dem vad de visste om saken.

Brukarna kunde berätta att få personer rörde sig ute i området efter att gatulamporna tänts. Man har få kontakter med sina grannar och anpassar till viss del sitt liv efter den otrygghet man känner.

Målformuleringen, som är ett resultat av intervjuerna, blev därför att ”innovationen ska få fler människor att vistas i området”.

Prototypen är en bytesmarknad för tjänster, en ”time-bank”. Tanken är att när människor börjar byta tjänster lär de känna fler personer i området vilket minskar misstänksamheten och rädslan för grannarna. De nya relationerna leder i sin tur till att de boende rör sig friare i området. En byteskväll har redan ordnats. Av åtta personer lyckades man få till sex faktiska byten. Nu ska man testa fler varianter på byteskvällar.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Inga kommentarer på “Västra Göteborgs stadsdelsnämnd #boende #trygghet #relationer”

skl logotyp